Home / Małgorzata Warych-Kania

Małgorzata Warych-Kania

Absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, na Wydziale Zarządzania, ukończony kierunek: Socjologia, w specjalnościach: Socjologia komunikowania społecznego oraz Kierownictwo i przywództwo w społecznościach lokalnych. Absolwentka Wyższej Szkoły Humaniatas w Sosonowcu, Studia podyplomowe na Wydziale Administracji i Zarządzania, kierunek: Psychologia w zarządzaniu.

Wieloletnia praca z Przedstawicielami Handlowymi w terenie, przełożyła się na wiedzę praktyczną z obszaru sprzedaży, przygotowania i realizacji wizyty handlowej (w tym obsługa klienta, wiedza o obszarze docelowym, analiza potencjału zakupowego), komunikacji interpersonalnej, motywowania i rozwoju pracowników. Przeprowadza szkolenia z wyżej wymienionych tematów wykorzystując zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną opartą o własne doświadczenia zawodowe.

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w firmach z branży FMCG, dystrybucyjnej, rehabilitacyjno-medycznej. Swoją skuteczność zarządzania opiera na umiejętnościach motywowania pracowników do efektywnej pracy, budowanie zaangażowania oraz stawianie jasnych i  przejrzystych celów (2 krotnie otrzymała nagrodę za utrzymywanie bardzo wysokiego stopnia zaangażowania podległego zespołu za rok 2010 i 2012).

Ma duże doświadczenie rozwoju firmy  oraz w obsłudze klienta biznesowego i indywidualnego. Doceniona i wyróżniona przez pracodawcę otrzymując tytuł „Kierownika roku 2016” oraz  dyplom za „Najwyższy poziom realizacji usług protetyki słuchu w 2016 r.”

W wolnym czasie uwielbia czytać książki, spotykać się z przyjaciółmi, zgłębiać wiedzę z zakresu protetyki słuchu. Ukończyła Studium Protetyki słuchu i na co dzień pomaga osobom niedosłyszącym na nowo cieszyć się życiem.

Top