Home / Irena Chmurzyńska

Irena Chmurzyńska

Ukończyła Wyższą Szkołę Ekonomii i Administracji w Bytomiu, specjalność: Ekonomika i Zarządzanie Ochroną pracy. Ukończone kursy: Auditor wewnętrzny systemu zarządzania BHP; Kurs dla prowadzących sprawy ochrony przeciwpożarowej z zakładach pracy; zasady systemowego zarządzania BHP według norm serii PN-N-18000; Dyrektywy europejskie dotyczące BHP; Szkolenie w zakresie GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna), GHP (Dobra Praktyka  Higieniczna) oraz elementy technologii i towaroznawstwa; Organizacja i metodyka szkolenia ludzi dorosłych; I pomoc przedmedyczna; Zespoły powypadkowe, procedury postępowania i orzecznictwo sądu, Kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia, Wprowadzenie do oceny ryzyka zawodowego; Ocena stanowisk z monitorami ekranowymi; Ocena ryzyka zawodowego – seminarium.

W służbach bhp od 31 lat. W tym czasie ukończyła studium (technik bhp), studia kierunkowe (inż. Zarządzania ochroną pracy) oraz liczne kursy i szkolenia , które ugruntowały jej pozycję zawodową. Przez ten okres miała możliwość zdobywać doświadczenie w zakładach różnych branż i wdrażać zagadnienia bhp systemowo. Jeste osobą, która posiada wysokie kwalifikacje i praktyczną wiedzę którą wykorzystuje w doradztwie zawodowym.  Z jej usług korzystają firmy, które wdrażają system ISO, pracodawcy którzy pragną zdobyć informacje na temat jakości usług osób które wykonują w ich firmie zadania służby bhp oraz pracodawcy którzy cenią rzetelne, profesjonalne i kompleksowe wykonanie pracy.

W 2002r. Firma w której była zatrudniona na stanowisku Specjalisty ds. BHP otrzymała wyróżnienie w konkursie „ Pracodawca organizator pracy bezpiecznej”. Kompleksowe i częste kontrole PIP spowodowały, że zostałam doceniona przez organy  kontroli i wytypowana na 50 lecie służb BHP do Ministerstwa Gospodarki i Pracy jako Ekspert w Służbie BHP.

W wolnych chwilach lubi czytać książki, spacery z rodziną i oglądać melodramaty.

Top