Home / Jak zbudować organizację wrażliwą na potrzeby klientów

Jak zbudować organizację wrażliwą na potrzeby klientów

O szkoleniu:
Czy ze spokojem śpisz podczas gdy Twoja firma traci pieniądze? „Nie traci” powiadasz a zarabia! Czy zatem masz świadomość jacy są Twoi Klienci i jakie mają potrzeby i uwagi? Jak widzą ich Twoi pracownicy i czy traktują ich z należytą uwagą? A może Klient to zło konieczne? Czy w dzisiejszych czasach Ty, jako Klient, masz wybór? Czy możesz znaleźć firmę/organizację, otwartą na Twoje potrzeby, mogącą im sprostać? A może to właśnie Ty i Twoja firma chcesz być postrzegana jako „pierwszy wybór”?
Czytając powyższe zacząłeś się zastanawiać „jak jest?”…
O to chodzi! To pierwszy krok! W tym szkoleniu, wywołujemy emocje, doprowadzamy do sytuacji, gdy spotykając swojego Klienta (ty i Twój zespół) będziecie wrażliwi na jego potrzeby i uważni na sugestie. Bo biznes robi się dla klientów – bez klientów nie ma biznesu.

Na nasze usługi można otrzymać nawet do 80% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej!
Dowiedz się więcej

Korzyści dla uczestników:

 • budowanie i rozumienie wizji firmyi,
 • umiejętność budowania relacji z Klientami ,
 • wrażliwość i otwartość na potrzeby Klientów,
 • rozumienie skutków jakie daje zadowolony i nie zadowolony Klient,
 • posługiwanie się językiem korzyści w rozmowie z klientami,
 • wzrost zadowolenia Klientów wewnętrznych i zewnętrznych,

Grupa docelowa:
Szkolenie dedykowane jest dla pracowników, kierowników oraz wszystkich tych, którzy chcą zwiększyć swoją wrażliwość na potrzeby Klientów przełożyć to na komfort pracy i zyski firmy


Cel szkolenia:
Wzrost świadomości organizacji kim jest Klient i jaka jest jego rola w tym biznesie. Nabycie umiejętności świadomej relacji z Klientem, opartej na wrażliwości, i uważnego wsłuchiwania się w jego potrzeby, co w konsekwencji zacznie przekładać się na zysk firmy i komfort pracowników.

Metody szkoleniowe:

 • miniwykłady i prezentacje,
 • interakcja z uczestnikami,
 • dyskusje,
 • case study,
 • ćwiczenia praktyczne,

Program:
8 godzin / 1 dzień szkolenia

Moduł: tematyka zajęć
Wprowadzenie do tematu – dyskusja „kto tu jest Panem”?,

– komunikacja w relacji Klient/my,

Zrozumienie jak ważny jest Klient i jakie korzyści może przynieść organizacji jego zadowolenie. – komunikacja werbalna I niewerbalna

 

– na czym polega aktywne słuchanie

 

– analiza sytuacji i postepów we wdrażaniu

usłyszanych potrzeb i uwag

 

– modelowanie zachowań w relacjach z klientem

 

– jak zachować standardy

 

Specjalista w prezentowanej dziedzinie, wrażliwy na potrzeby Klientów, posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu relacją z Klientem i sprzedaży.

Kompetencje i umiejętności:
Uczestnik po zakończeniu kursu bedzie wiedział:

 • jakie korzyści niesie ze sobą wrażliwość na potrzeby i uwagi Klienta,
 • co zrobić z wiedzą o oczekiwaniach Klienta,
 • jak panować nad swoimi emocjami i emocjami klientów,

Uczestnik po zakończeniu kursu będzie umiał:

 • aktywnie wsłuchać się w potrzeby I uwagi Klienta,
 • nawiązać i umacniać relacje z Klientami.
 • rozpoznać i dostosować sposób obsługi do różnych typów Klienta,
 • świadomie i skutecznie reagować na oczekiwania Klienta.

Ewaluacja:
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

[contact-form-7 id=”1098″ title=”Formularz kontaktowy”]

Top