Home / Szkolenia / Komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna

O szkoleniu:

Podczas szkolenia uczestnicy poznają wpływ sposobu przekazania informacji na odbiór społeczny. Przytaczanie przeżytych sytuacji, odgrywanie scenek, gry, wszystkie te narzędzia pokazują mechanizmy, które władają komunikacją między ludźmi. Uczestnicy podczas szkolenia zapoznaję się z pakietem zachowań i metod komunikacji, które ułatwią współpracę w środowisku firmowym i życiu codziennym. Pozwalamy słuchaczom odkryć własne style komunikacyjne, szkolimy z zakresu komunikacji asertywnej, rozwiązywania konfliktów.

Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów komunikacji, zarządzania i organizacji. Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny
i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

Na nasze usługi można otrzymać nawet do 80% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej!
Dowiedz się więcej

Korzyści dla uczestników:

 • płynne komunikowanie się s otoczeniem,
 • usprawnienie komunikowania poleceń i egzekwowania wykonywania zadań,
 • zwiększenie umiejętności skutecznego motywowania,
 • świadomość stylów komunikacji,
 • umiejętność reagowania na zachowania agresywne,
 • komunikowanie problemów wprost,

Grupa docelowa:

Menedżerowie, Project Menedżerowie, pracownicy, pragnący budować lub rozwijać swoje kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej.  Osoby pragnące zwiększyć siłę i precyzję swojego przekazu. Osoby pragnące poznać sposoby na skuteczną komunikację dwustronną

Cel szkolenia:

Zdobycie lub wzmocnienie kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej, poznanie technik asertywnych pozwalających przeciwstawić się próbom manipulacji. Umiejętność sprawdzenia poprawności odbioru nadawanych komunikatów werbalnych i niewerbalnych. Poznanie znaczenia spójności w komunikacji. Poprawna komunikacja w trakcie konfliktu i sytuacji konfliktowych.

Metody szkoleniowe:

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • odgrywanie ról,
 • dyskusje,
 • case study,,
 • mini sesje coachingowe,
 • superwizje indywidualne i grupowe,
 • ćwiczenia praktyczne,

Program:

16 godzin / 2 dni szkolenia

Moduł: tematyka zajęć
Podstawy komunikacji interpersonalnej. ·         Proces komunikacji i jego etapy

·         Definicje komunikacji

·         Modele komunikacji

·         Rodzaje komunikacji

·         Nadawca, odbiorca, kanały komunikacji

·         Systemy reprezentacji w komunikacji

·         Style komunikacji

·         Diagnoza własnego stylu komunikacji

Bariery w komunikacji ·         Nastawienie

·         Schematy i stereotypy

·         Zakłócenia – szumy

·         Bariery zewnętrzne

·         Bariery wewnętrzne

Słuchanie aktywne ·         Zasady

·         Poziomy

·         Techniki

Komunikacja a postawa ·         Komunikacja asertywna

·         Postawa proaktywna

·         Komunikacja w kryzysie

Techniki efektywnej komunikacji ·         Dopasowanie

·         Odzwierciedlenie

·         Informacja zwrotna

·         Parafraza

·         Pytania

·         Doprecyzowanie

Prowadzący:

Specjalista w prezentowanej dziedzinie, posiadający merytoryczne i praktyczne przygotowania. Praktyk biznesu. Wykształcony menedżer, coach i trener.

Kompetencje i umiejętności:

 • ma wiedzę z zakresu skutecznej komunikacji,
 • zna zasady stosowania technik asertywnych oraz wywierania wpływu,
 • ma wiedzę na temat barier i zakłóceń w komunikacji,
 • posiada wiedzę na temat kanałów komunikacji i systemów reprezentacji.

Ewaluacja:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący/Prowadząca zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

 [contact-form-7 id=”1098″ title=”Formularz kontaktowy”]

Top