Home / Szkolenia / Przywództwo i autorytet.

Przywództwo i autorytet.

O SZKOLENIU

Szkolenie “Przywództwo – budowanie autorytetu” przygotowane jest z myślą o osobach na stanowiskach kierowniczych, które chciałyby poszerzyć zakres swojej wiedzy w kontekście przywództwa i wzmocnić swoją pozycję w oczach zespołu. Szkolenie oparte jest o ćwiczenia i gry szkoleniowe, które mają na celu stworzyć płaszczyznę do nauki przez doświadczenie. Jeśli właśnie znalazłeś się w nowej roli lub chcesz poszerzyć swoje horyzonty odnośnie przywództwa i budowania autorytetu, to szkolenie jest właśnie dla ciebie!

Na nasze usługi można otrzymać nawet do 80% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej!
Dowiedz się więcej

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • doskonalenie warsztatu przywódcy,
 • wzrost wiedzy w zakresie pełnionej roli przywódcy w organizacji dla zespołu i poszczególnych jego członków,
 • zwiększenie potencjału pracowników i ich zaangażowania,
 • korzystanie z expose przełożonego w budowaniu autorytetu,
 • wzrost umiejętności komunikowania zmiany,
 • poprawa komunikacji na linii menedżer – pracownik,
 • większa skuteczność w dyskusjach,
 • zwiększenie zaufania w kontaktach menedżer – pracownik
 • umiejętność budowania profesjonalnego wizerunku swojej osoby.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do menedżerów zespołów, a także dla pracowników z potencjałem menedżerskim i wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie przywództwa i budowania autorytetu w zespole.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest podwyższenie kompetencji z zakresu budowania autorytetu w roli przywódcy. Uczestnicy poznają narzędzia, dzięki którym nauczą się jak komunikować się z podwładnymi, jak wprowadzać zasady do swojego zespołu, a także nauczą się jak zadbać o menedżerski wizerunek.

METODY SZKOLENIOWE

 • miniwykłady i prezentacje,
 • dyskusje,
 • coaching miniseje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • case study,
 • superwizje indywidualne i grupowe,
 • praktyki.

Szkolenie w przeważającej części jest prowadzone w sposób warsztatowy, interaktywny. Osiemdziesiąt procent szkolenia to aktywna praca uczestników, pozostała część to miniprelekcje trenera prowadzącego. W trakcie szkolenia wykorzystywane będą gry i ćwiczenia, aby wytworzyć przestrzeń do nauki przez doświadczenie.

PROGRAM SZKOLENIA

16h dydaktycznych – 2 dni szkolenia

Moduł

Tematyka zajęć

Przywództwo

 • Istota przywództwa,

 • Typy władzy,

 • Lider a menedżer,

 • Predyspozycje do bycia liderem,

 • Cechy dobrego lidera,

 • Style i role przywódcy.

Wizerunek menedżera

 • Znaczenie wizerunku na stanowisku menedżera,

 • Budowanie pierwszego wrażenia,

 • Zasady budowania wizerunku menedżerskiego,

 • Zasady dress code’u.

Budowanie autorytetu

 • Co wpływa na autorytet szefa?

 • Normy i wartości menedżera,

 • Budowanie i przekazywanie swoich oczekiwań podwładnym,

 • Wyznaczanie granic przez szefa,

 • Expose przełożonego.

Komunikacja i współpraca – przełożony – podwładny

 • Style komunikacji menedżera,

 • Przekazywanie pozytywnej i konstruktywnej informacji zwrotnej,

 • Trudne rozmowy z pracownikami,

 • Prowadzenie zebrań,

 • Role w zespole na podstawie modelu Belbina,

 • Zasady pracy zespołowej.

 

PROWADZĄCY

Specjalista w prezentowanej dziedzinie, posiadający merytoryczne i praktyczne przygotowanie. Praktyk biznesu, wykształcony coach i trener.

KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

 • ma wiedzę z zakresu przywództwa,
 • zna zasady budowania wizerunku menedżera,
 • ma wiedzę na temat budowania autorytetu w swoim zespole pracowniczym,
 • posiada wiedzę na temat komunikacji między menedżerem a podwładnym.

Obszar Umiejętności:

 • wykorzystuje w pracy poznane zasady pisania expose szefa,
 • umie zastosować poznane style komunikacji w kontaktach ze współpracownikami.

Obszar Kompetencje społeczne:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne,
 • dba o stosowanie w pracy standardów etycznych,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do celów klientów,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji z zakresu przywództwa i budowania autorytetu.

EWALUACJA

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

[contact-form-7 id=”1098″ title=”Formularz kontaktowy”]

Top