Home / Szkolenie BHP w praktyce.

Szkolenie BHP w praktyce.

O szkoleniu:

BHP w teorii i praktyce to szkolenie przeznaczone dla każdego pracodawcy rozpoczynającego lub prowadzącego działalność gospodarczą. Niezależnie od branży  w której działa oraz ilości zatrudnianych pracowników musi w funkcjonowaniu swojej firmy brać pod uwagę obowiązujące przepisy i normy w zakresie BHP. W natłoku wszystkich obowiązków związanych z prowadzeniem działalności często umykają tematy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, a których brak może spowodować w przyszłości poważne konsekwencje prawne i straty finansowe.  Aby uchronić pracodawcę przed negatywnymi skutkami, następstwami niedostosowania wewnętrznych regulacji do obowiązujących wymogów, przygotowano szkolenie BHP w teorii i praktyce. W jasny, czytelny i prosty sposób w formie pytań i odpowiedzi przedstawiono kompendium wiedzy na temat wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – opartych na obowiązujących przepisach ochrony pracy – a także praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy.

Na nasze usługi można otrzymać nawet do 80% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej!
Dowiedz się więcej

Korzyści dla uczestników:

  • Szkolenie w formie warsztatów prowadzone przez trenera z dużym doświadczeniem zawodowym, który wskaże uczestnikom praktyczne podejście do rozwiązywania codziennych problemów z którymi mają do czynienia w zakresie BHP.

Grupa docelowa:

Szkolenie dedykowane jest  do pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Cel szkolenia:

Nabycie  umiejętności rozwiązywania częstych problemów występujących w dziedzinie BHP. Zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w zakładzie. Podnoszenie świadomości w zarządzaniu bezpieczeństwem pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu.

Metody szkoleniowe:

  • szkolenie w formie warsztatów,
  • włączenie dyskusji na temat praktycznego wykorzystania przepisów w firmie,
  • wskazywanie przykładów, które mają na celu  podnoszenie świadomości w dziedzinie bhp 

Program:

16 godzin / 2 dni szkolenia

Moduł: tematyka zajęć
Wprowadzenie do tematu Wymogi prawne w zakresie BHP w sytuacji zatrudnienia pracownika
Obiekt, pomieszczenia pracy i stanowisko pracy Obowiązki  pracodawcy w wymuszone ustawą Prawo Pracy

 – przeglądy budynku (kto, kiedy, jakie przeglądy, kto przechowuje książkę obiektu)

– pomieszczenia pracy (jakie normy oświetlenia, kto może przeprowadzać badanie natężenia oświetlenia,wentylacja, ogrzewanie, jaka temperatura powinna być w pomieszczeniach pracy)

– stanowiska pracy ( jaka powinna być zapewniona minimalna powierzchnia stanowiska pracy, wysokość pomieszczenia pracy i od czego uzależniona)

Zatrudnienie pracownika Wymogi  dot. postępowania przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania czynności służbowych.

 -badania profilaktyczne  (jak powinno wyglądać skierowanie na badania po nowelizacji przepisów, kto wystawia skierowanie, kto przeprowadza badania, jakie rodzaje badań, kiedy orzeczenie lekarskie  przestaje być ważne)

–  szkolenie bhp ( kiedy przeprowadza się szkolenie wstępne, w jakiej formie, kto jest upoważniony, jakie obowiązują szkolenia okresowe kto może przeprowadzać w jakiej formie i czasookresie)

– odzież ,obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej ( kiedy pracodawca musi opracować tabelę przydziału odzieży ochronnej, roboczej i wyposażyć pracownika, kto może korzystać z własnej odzieży, kiedy można wypłacać ekwiwalenty i jakie)

Wypadek przy pracy Sposób postępowania przy zaistnieniu wypadku przy pracy

– zespół powypadkowy ( kto, kiedy , w jakim składzie powołuje zespół powypadkowy)

– dochodzenie powypadkowe (kto przeprowadza dochodzenie ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku, kto zatwierdza protokół powypadkowy, jak długo powinna być przechowywana

 

 

Ryzyko zawodowe

Obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach  pracy

– przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego( kto , jaką metodą, kiedy, jak, na jakich stanowiskach, jak często)

Maszyny i urządzenia

 

Sposób postępowania przy użytkowaniu maszyn i urządzeń

– instrukcje ( czy są w języku polskim, kto opracowuje instrukcję bezpiecznej obsługi urządzenia, kto opiniuje, kto zatwierdza, kto zapoznaje z treścią pracownika, jakie obowiązki ma pracownik)

Monitory ekranowe Zasady obowiązujące przy obsłudze monitorów ekranowych.

– stanowisko pracy ( jak powinno wyglądać jakie wymagania spełniać, kto powinien dostosować stanowisko do ergonomicznych wymogów)

Prowadzący:

Główny Specjalista ds. BHP w prezentowanej dziedzinie, posiadający merytoryczne i praktyczne przygotowanie zawodowe.

Kompetencje i umiejętności:

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

  • ma wiedzę z zakresu BHP w teorii i praktyce,  
  • zna zasady stosowania przepisów i zasad BHP w firmie, 
  • podnoszenie świadomości o odpowiedzialności cywilno-karnej,

Obszar Umiejętności:

  • umie zastosować przepisy i zasady BHP w firmie,
  • uzupełnienie posiadanej wiedzy z zakresu BHP.

Obszar Kompetencje społeczne:

  • utrwalenie wiedzy w zakresie BHP niezbędnej do prowadzenia firmy,

Ewaluacja:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią ankietę i test w oparciu o które będzie wystawione zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

 [contact-form-7 id=”1098″ title=”Formularz kontaktowy”]

 

Top