Home / Kierowanie zespołem pracowniczym.

Kierowanie zespołem pracowniczym.

O szkoleniu:

Szkolenie “Kierowanie zespołem pracowniczym” wzbogaci twoją wiedzę w zakresie komunikacji z zespołem, nauczysz się w jaki sposób słuchać, by zrozumieć swoich podwładnych, a także poznasz metody skutecznego udzielania informacji zwrotnej. Ponadto pogłębisz swoje umiejętności w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych i delegowania zadań. W trakcie szkolenia uczestnicy wezmą udział w symulacjach i ćwiczeniach praktycznych, dzięki temu będą mieli szansę wypracować własny styl kierowania.

Na nasze usługi można otrzymać nawet do 80% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej!
Dowiedz się więcej

Korzyści dla uczestników:

 • poszerzenie wiedzy odnośnie komunikowania się z pracownikami,
 • nabycie umiejętności radzenia sobie z zarządzaniem w warunkach konfliktu,
 • nabycie świadomości własnego stylu kierowania,
 • zwiększenie skuteczności i efektywności działań menadżerskich, 
 • nabycie wiedzy pozwalającej radzić sobie z trudnymi sytuacjami z pracownikami.
 •  

Grupa docelowa:

Niniejsze szkolenie dedykowane jest osobom na stanowiskach kierowniczych, menadżerskich oraz wszystkim, którzy są zainteresowani tematyką zarządzania zasobami ludzkimi.

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest podwyższenie umiejętności efektywnego kierowania zespołem pracowniczym. Podwyższenie kompetencji z zakresu komunikowania się z podwładnymi. Poznanie zasad delegowania zadań oraz sposobów motywowania podwładnych.

Metody szkoleniowe:

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study,
 • mini sesje coachingowe,
 • superwizje indywidualne i grupowe,
 • ćwiczenia praktyczne,

Program:

16 godzin / 2 dni szkolenia

Moduł: tematyka zajęć
Kierowanie zespołem – Kierowanie zespołem,

– Style kierowania,

– Zadania kierownika,

– Role kierownika,

– Umiejętności menedżera w zakresie kierowania zespołem.

Komunikacja w zespole – Zasady poprawnej komunikacji,

– Informacja zwrotna,

 

– Aktywne słuchanie,

 

– Trudne rozmowy w relacji kierownik – podwładny.

Konflikty w zespole – Źródła konfliktu,

– Style rozwiązywania konfliktów,

– Jak pokierować konfliktem?

 

– Konstruktywne podejście do konfliktów,

 

– Rola kierownika w konflikcie.

Delegowanie zadań – Korzyści z delegowania zadań,
– Obowiązki kierownicze w delegowaniu zadań,
– Zasady skutecznego delegowania,
– Bariery w delegowaniu zadań,
– Korzyści z delegowania zadań,
– Obowiązki kierownicze w delegowaniu zadań,
– Zasady skutecznego delegowania,
– Bariery w delegowaniu zadań.
Motywowanie pracowników – Podstawowe koncepcje motywacji,

 

– Co motywuje pracowników do pracy?

 

– Motywatory niefinansowe,
– Rozpoznanie spadku motywacji u pracowników,
– Sposoby wpływania na motywację pracownika.

Prowadzący:

Specjalista w prezentowanej dziedzinie, posiadający merytoryczne i praktyczne przygotowania. Praktyk biznesu. Wykształcony menedżer, coach i trener.

Kompetencje i umiejętności:

Uczestnik po zakończeniu kursu:

  Obszar Wiedza:

 • ma wiedzę z zakresu komunikacji w zespole,  
 • zna zasady skutecznego delegowania, 
 • ma wiedzę na temat określania ról kierowniczych,
 • posiada wiedzę na temat sposobów wpływania na motywację pracowników.

Obszar Umiejętności:

 • umie zastosować poznane style rozwiązywania konfliktów,

 • wykorzystuje w pracy poznane zasady poprawnej komunikacji.
 •  

  [/ap_list]

   

  Obszar Kompetencje społeczne:

   

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne,
 • dba o stosowanie w pracy standardów etycznych,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do celów klientów,
 • wykazuje gotowość ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji z zakresu zarządzania strategicznego.
 •  

  [/ap_list]

  Ewaluacja:

  Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący/Prowadząca zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

   [contact-form-7 id=”1098″ title=”Formularz kontaktowy”]

   

  Top