Home / Szkolenia / Skuteczna komunikacja w obsłudze klienta

Skuteczna komunikacja w obsłudze klienta

O szkoleniu:
Bez względu na branżę w jakiej działa firma, bez względu na ilość zatrudnionych w niej osób, jedno pozostaje zawsze niezmienne : Wizytówką każdej firmy jest niewątpliwie obsługa klienta a skuteczna komunikacja z klientem to bardzo ważny element w obsłudze i sprzedaży. Wiele firm traci ogromne pieniądze przez nieodpowiednią obsługę klientów. Jak sprawić, aby klient poczuł się ważny? Jak wpływać na pozytywne emocje klienta? Jak rozmawiać, by być zrozumianym?
Zaletą tego szkolenia jest rozwinięcie umiejętności sprzyjających efektywnej komunikacji w kontakcie bezpośrednim. Dowiesz się więcej na temat technik i narzędzi wykorzystywanych podczas obsługi Klienta. Poznasz przyczyny niezadowolenia klienta z tzw. pierwszego kontaktu i dowiesz się jak wybrnąć z trudnych sytuacji z klientem.

Na nasze usługi można otrzymać nawet do 80% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej!
Dowiedz się więcej

Korzyści dla uczestników:

 • rozwój umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji,
 • umiejętność komunikowania się w trudnych sytuacjach,
 • umiejętność budowania relacji z klientam,
 • diagnozowanie mocnych oraz rozwojowych obszarów w kontakcie z klientami
 • posługiwanie się językiem korzyści w rozmowie z klientami,
 • wzrost jakości obsługi klientawie z klientami,

Grupa docelowa:
Szkolenie dedykowane jest dla pracowników oraz kierowników, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje w obszarze komunikacji w obsłudze klienta. Zrozumieć potrzeby swoich klientów oraz odpowiednio reagować na ich obiekcje i zastrzeżenia..

Cel szkolenia:
Głównym celem szkolenia jest przygotowanie pracowników do profesjonalnej obsługi klientów, nabycie umiejętności efektywnej komunikacji w rozmowie z różnymi klientami oraz umiejętność reagowania w trudnych sytuacjach.

Metody szkoleniowe:

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study,
 • analiza realnych problemów,
 • Szkolenie prowadzone jest w sposób warsztatowy, interaktywny uzupełniane przez prowadzącego wiedzą merytoryczną.

Program:
16 godzin / 2 dni szkolenia
Moduł: tematyka zajęć

Moduł: tematyka zajęć
Wprowadzenie do tematu ·         czym jest komunikacja,

·         metody komunikowania się

Budowanie relacji z klientem ·         prezentacja różnych stylów komunikacji

·         komunikacja niewerbalna jako narzędzie budowania siły i perswazji,

·         komunikacja werbalna

·         kreowanie właściwego nastawienia klienta poprzez pozytywne słownictwo

·         bariery w komunikacji

Zrozumieć o co chodzi w prawidłowej komunikacji ·         analiza transakcyjna,

·         na czym polega aktywne słuchanie,

·         rodzaje pytań i umiejętność ich zadawania oraz wykorzystania podczas rozmowy

·         dostrajanie się do klienta

·         udzielanie informacji zwrotnej

·         identyfikacja skutecznej komunikacji

Trudne interakcje ·         przyczyny trudnych interakcji

·         identyfikacja emocji

·         etapy radzenia sobie z trudnymi interakcjami

Prowadzący:
Specjalista w prezentowanej dziedzinie, posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze klienta i sprzedaży..

Kompetencje i umiejętności:
Uczestnik po zakończeniu kursu będzie wiedział:

 • jak poprawić jakość komunikacji w obsłudze klienta, skuteczność argumentacji i przekazywania informacji,
 • jak używać mowy ciała w komunikacji bezpośredniej ,
 • jak mówić „językiem korzyści”,
 • jak panować nad swoimi emocjami i emocjami klientów,

Uczestnik po zakończeniu szkolenia będzie umiał:

 • świadomie zastosować poznane narzędzia i techniki obsługi klienta ,
 • nawiązać i umacniać relacje z klientem ,
 • rozpoznać i dostosować sposób obsługi klienta do różnych typów klienta .
 • dbać o prawidłową postawę wobec klienta .

Ewaluacja:
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.


[contact-form-7 id=”1098″ title=”Formularz kontaktowy”]

Top