Home / Szkolenia / Zarządzanie konfliktami.

Zarządzanie konfliktami.

O szkoleniu:

W każdej społeczności, w tym także w środowisku pracy prędzej czy później dochodzi do mniej lub bardziej szkodliwych sytuacji konfliktowych. Często przechodzi się nad problemem konfliktu do porządku dziennego biorąc go za coś złego i niepożądanego, wokół czego lepiej obejść z daleka. Tym czasem, świadomość powodów powstawania konfliktów, umiejętność rozpoznawania symptomów, które umożliwiają jego wczesną diagnozę oraz odpowiednie wykorzystanie samego konfliktu, mogą być bardzo użyteczne w pracy każdego a zwłaszcza w pracy menedżera.

Niniejsze szkolenie przeprowadza uczestnika przez kolejne etapy konfliktu, pozwala mu w bezpiecznych warunkach zapoznać się ze swoimi reakcjami i emocjami oraz wyposaża w narzędzia i techniki, które nie tylko pozwalają wyjść z sytuacji konfliktowej bez szwanku ale także wykorzystać tę sytuację do realizacji celów swoich i grupy.

Na nasze usługi można otrzymać nawet do 80% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej!
Dowiedz się więcej

Korzyści dla uczestników:

 • zapoznanie się z własnymi postawami wobec konfliktu i sytuacji konfliktowej,
 • umiejętność diagnozowania powstawania konfliktów,
 • zastosowanie metod i technik rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
 • zapoznanie z narzędziami i technikami wywierania wpływu w sytuacjach kryzysowych,
 • efektywne komunikowanie się w trakcie konfliktu,
 • umiejętność zarządzanie stresem i emocjami,
 • poznanie technik asertywnych w rozwiązywaniu konfliktów,

Grupa docelowa:

Menedżerowie, Project Menedżerowie, osoby zarządzające zespołami ludzkimi, a także inne osoby pragnące zwiększyć swoje kompetencje w obszarze rozwiązywania i zarządzania konfliktami.

Cel szkolenia:

Zdobycie lub wzmocnienie kompetencji w zakresie rozpoznawania symptomów konfliktów,  zarządzania konfliktem, poznanie technik asertywnych pozwalających przeciwstawić się próbom manipulacji w trakcie konfliktu. Adekwatne do sytuacji zachowanie się w trakcie konfliktu. Poprawna komunikacja w trakcie konfliktu i sytuacji konfliktowych.

Metody szkoleniowe:

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • odgrywanie ról,
 • dyskusje,
 • case study,,
 • mini sesje coachingowe,
 • superwizje indywidualne i grupowe,
 • ćwiczenia praktyczne,

Program:

16 godzin / 2 dni szkolenia

 

Moduł: tematyka zajęć
Istota konfliktu ·         Czym jest konflikt

·         Typy konfliktów

·         Uczestnicy konfliktu

Jak powstają, skąd się biorą i jak rozpoznać konflikty? ·         Społeczne aspekty powstawania konfliktu

·         Źródła konfliktu

·         Pierwsze symptomy konfliktu

Konflikt ·         Dynamika konfliktu

·         Fazy przebiegu konfliktu

·         Style reakcji i rozwiązywania konfliktów

·         Koło konfliktów

·         Metody rozwiązywania konfliktów przy udziale osób trzecich

·         Przeszkody w knstruktywnym działaniu w konflikcie

Zarządzanie konfliktem ·         Jak pokierować konfliktem?

·         Kierowanie przez stymulowanie konfliktu

·         Kierowanie przez ograniczenie konfliktu lub sterowanie nim

·         Kierowanie przez rozwiązanie konfliktu (negocjacje)

Techniki wspierające konstruktywne podejście do konfliktów ·         Jak unikać szkodliwych konfliktów?

·         Jak stymulować twórcze konflikty?

·         Błędy w komunikacji, jako źródło konfliktów.

·         Asertywna komunikacja

·         Zachowania asertywne, agresywne i uległe

·         Udzielanie informacji zwrotnej

·         Scenariusz asertywnego wyjaśniania nieporozumień: skrypt WUOK

·         Opanowywanie emocji podczas wyjaśniania nieporozumień

·         Empatia

Prowadzący:

Specjalista w prezentowanej dziedzinie, posiadający merytoryczne i praktyczne przygotowania. Praktyk biznesu. Wykształcony menedżer, coach i trener.

Kompetencje i umiejętności:

 • ma wiedzę z zakresu konfliktów i sytuacji konfliktowych,
 • zna zasady stosowania technik asertywnych oraz skutecznej komunikacji,
 • ma wiedzę na temat stresu i emocji towarzyszących konfliktom,
 • posiada wiedzę na temat metod wykorzystania konfliktu w zarządzaniu
 •  

Ewaluacja:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący/Prowadząca zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

 [contact-form-7 id=”1098″ title=”Formularz kontaktowy”]

Top