Home / FAQ / Ile trwa szkolenie?

Ile trwa szkolenie?

Przeprowadzamy szkolenia o różnym zakresie i różnym czasie trwania. Za zwyczaj nasze szkolenie nie trwają krócej niż 3 godziny zegarowa i nie dłużej niż 16 godzin lekcyjnych (2 dni szkoleniowe).

Szkolenia otwarte mają zawsze ustalony z góry czas trwania, który zostaje podany w informacjach na temat szkolenia.

Czas trwania szkoleń zamkniętych jest zawsze ustalany z zamawiającym.

Top