Home / Vademecum Przedstawiciela Handlowego

Vademecum Przedstawiciela Handlowego

O szkoleniu:

Poszczególne etapy wizyty handlowej stanowią pewien logiczny ciąg działań, które przeprowadzone w sposób właściwy pozwolą poprawić efektywność pracy sił sprzedaży i zwiększyć szansę sfinalizowania transakcji.

Umiejętność kierowania rozmową handlową na wszystkich jej etapach oraz rozwój świadomości przedstawiciela handlowego w zarządzaniu sprzedażą z całą pewnością wpłynie na zwiększenie osiąganych zysków z wizyty handlowej a co za tym idzie zysków całej firmy.

Na nasze usługi można otrzymać nawet do 80% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej!
Dowiedz się więcej

Korzyści dla uczestników:

 • rozwój umiejętności z zakresu stosowania narzędzi sprzedaży na poszczególnych etapach wizyty handlowej,
 • zwiększenie odpowiedzialności za sprzedaż i swoich klientów na podległym rynku,
 • budowanie autorytetu partnera w biznesie,
 • budowanie autorytetu partnera w biznesie, 
 • diagnozowanie mocnych oraz rozwojowych obszarów w kontakcie z klientem,
 • umiejętność zamknięcia sprzedaży dostosowanej do sytuacji handlowej, reakcja na obiekcje klienta techniki pokonywania obiekcji,  

Grupa docelowa:

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich pracowników sił sprzedaży, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje w obszarze wizyty handlowej, analizy potencjału zakupowego klienta, wyznaczaniu celów wizyty. Jak zrozumieć potrzeby swoich klientów oraz odpowiednio reagować na ich obiekcje i zastrzeżenia.

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest nabycie umiejętności przedstawicieli sił sprzedaży do prawidłowego przygotowania się do spotkania, przeprowadzenia wizyty handlowej i finalizacji sprzedaży.

Metody szkoleniowe:

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study,
 • analiza realnych problemów,
 • Szkolenie prowadzone jest w sposób warsztatowy, interaktywny uzupełniane przez prowadzącego wiedzą merytoryczną.

Program:

16 godzin / 2 dni szkolenia

Moduł: tematyka zajęć
Potencjał klienta – cykl życia klienta, omówienie poszczególnych faz oraz narzędzi pracy,

– szacowanie potencjału klienta,

Planowanie wizyt  – elementy dobrego planowania,

– pozyskiwanie informacji,

Przygotowanie do wizyty – korzyści z prawidłowego przygotowania,

 

– analiza klienta,

 

– zdefiniowanie celu wizyty,

– przygotowanie argumentacji,

Etapy wizyty handlowej – znaczenie poszczególnych etapów;

 

– omówienie poszczególnych kroków przed wizytą, w trakcie wizyty i po wizycie,

 

– zastosowanie odpowiednich technik i narzędzi sprzedaży,

Obiekcje klientów – rodzaje zastrzeżeń,
– sposoby radzenia sobie z zastrzeżeniami,

Prowadzący:

Specjalista w prezentowanej dziedzinie, wieloletni praktyk posiadający duże doświadczenie w pracy w terenie wspólnie z przedstawicielami handlowymi.

Kompetencje i umiejętności:

Uczestnik po zakończeniu kursu:

  Obszar Wiedza:

 • uzyska umiejętności efektywnego planowania i realizacji celów ilościowych i jakościowych związanych z wizytami handlowymi,
 • pozyska wiedzę na temat szacowania potencjału klientów,  
 • uzyska umiejętność kierowania rozmową handlową na wszystkich jej etapach,
 • zrozumie znaczenie istoty komunikacji i wpływ jej poszczególnych składników na proces wywierania wpływu,
 •  pozna sposoby reagowania efektywnym zachowaniem na negatywne postawy klientów i ich zastrzeżenia.

Ewaluacja:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący/Prowadząca zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

 [contact-form-7 id=”1098″ title=”Formularz kontaktowy”]

Top