Home / Szkolenia / Planowanie i zarządzanie czasem.

Planowanie i zarządzanie czasem.

O SZKOLENIU

Wydaje ci się czasem, że masz za dużo spraw na głowie? Męczą cię myśli o tym, że planujesz swoje dni jak najbardziej skrupulatnie, a jednak nie wykonujesz planu w stu procentach? Jesteś coraz bardziej sfrustrowany, bo czas ucieka ci przez palce? To szkolenie jest właśnie dla ciebie!
Zaletą szkolenia jest rozwinięcie umiejętności planowania i optymalnego wykorzystania czasu zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Dowiesz się w jaki sposób planować czas i uniknąć błędów w jego planowaniu. Poznasz przyczyny słabego zorganizowania własnej pracy, a także poznasz metody określania priorytetów.

Na nasze usługi można otrzymać nawet do 80% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej!
Dowiedz się więcej

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • nabycie umiejętności efektywnego zarządzania sobą w czasie,
 • radzenie sobie z presją czasu i złożonością realizowanych spraw,
 • optymalne zarządzanie swoim czasem,
 • wzrost satysfakcji i motywacji w wykonywaniu pracy,
 • skuteczniejsza realizacja planów,
 • poznanie technik radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych z brakiem czasu.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie dedykowane jest dla menadżerów oraz pracowników, którzy chcą poprawić organizację swojej pracy oraz chcą nauczyć się właściwego wyznaczania priorytetów w działaniu.

CEL SZKOLENIA

Głównym celem szkolenia jest podwyższenie kompetencji z zakresu planowania organizowania pracy. Poznanie narzędzi usprawniających zarządzanie czasem. Nabycie umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania.

METODY SZKOLENIOWE

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study,
 • coaching minisesje,
 • superwizje indywidualne i grupowe,
 • praktyki.

Szkolenie w przeważającej części jest prowadzone w sposób warsztatowy, interaktywny. Osiemdziesiąt procent szkolenia to aktywna praca uczestników, pozostała część to miniprelekcje trenera prowadzącego. W trakcie szkolenia wykorzystywane będą gry i ćwiczenia, aby wytworzyć przestrzeń do nauki przez doświadczenie.

PROGRAM

16 h dydaktycznych – 2 dni

Moduł Tematyka zajęć
Wprowadzenie do tematu
 • Czym jest zarządzanie czasem,
 • Zalety zarządzania czasem,
 • Rozpoznanie swoich mocnych i słabych stron zarządzania czasem,
 • Krzywa wydajności – własny rytm dnia.
Bariery efektywnego wykorzystywania czasu
 • Na co zużywamy nasz czas,
 • Przyczyny tracenia czasu w pracy i w życiu,
 • Pożeracze czasu,
 • Efekt “piły”.
Zasady dotyczące planowania
 • Określanie priorytetów,
 • Matryca Eisenhowera,
 • Analiza ABC,
 • Wypełnianie planu dnia,
Kontrola czasu
 • Techniki planowania czasu,
 • Tworzenie harmonogramu dnia pracy,
 • Błędy w planowaniu,
 • Terminarze, harmonogramy
 • Pytania,
 • Podsumowanie.

PROWADZĄCY

Specjalista w prezentowanej dziedzinie, posiadający merytoryczne i praktyczne przygotowanie. Praktyk biznesu, wykształcony coach i trener.

KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI

Obszar Wiedza:

 • ma wiedzę z zakresu zarządzania czasem,
 • zna zasady stosowania technik planowania czasu,
 • ma wiedzę na temat określania priorytetów,
 • posiada wiedzę na temat błędów w planowaniu.

Obszar Umiejętności:

 • umie zastosować poznane narzędzia i techniki planowania czasu,
 • wykorzystuje w pracy poznane techniki określania priorytetów.

Obszar Kompetencje społeczne:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne,
 • dba o stosowanie w pracy standardów etycznych,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do celów klientów,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji z zakresu planowania i zarządzania czasem.

EWALUACJA

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

[contact-form-7 id=”1098″ title=”Formularz kontaktowy”]

Top