Header Image
Home / Coaching

Coaching

Zachęcamy do skorzystania z sesji coachingowych prowadzonych przez coacha zgodnie z najwyższymi standardami międzynarodowymi.

Prowadzimy coachingi indywidualne i grupowe, z zakresu business oraz life coachingu.

Wspieramy coachingiem zarówno przedsiębiorców jak i osoby prywatne.

Czym jest coaching?

Coaching jest jedną z form rozwoju osobistego i  zawodowego, jego charakterystyczną cechą jest praca oparta o cykl spotkań coachingowych (tzw. sesji), trwających zazwyczaj od 30 do 90 minut, odbywającą się z częstotliwością raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie.

Coaching to zorientowany na doskonalenie kompetencji, umiejętności i postaw proces uczenia się. Jest to narzędzie, którego podstawą jest wiedza klienta (czasami nieuświadomiona lub z różnych powodów ukryta), którą wydobywa sam klient za pomocą pytań, narzędzi proponowanych przez coacha. Coaching to praca własna, która ma miejsce między sesjami, te zaś służą zaplanowaniu, refleksji, przyjrzeniu się, przeanalizowaniu tego, co działa lub nie działa, lub tego, co może działać lepiej.

Na nasze usługi można otrzymać nawet do 80% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej!
Dowiedz się więcej

W coachingu występują dwie podmiotowe osoby:

Klient (coachee), jest w procesie coachingowym osobą nadrzędną, to osoba zdrowa psychicznie, która myśli i planuje, dążąc do zmian i samodoskonalenia.

Coach, jest osobą „towarzyszącą” klientowi w procesie coachingowym, to osoba która posiada wiedzę i umiejętności do świadomego przeprowadzania klienta przez proces coachingu, a tym samym przez proces jego zmian. Coach posiada cały wachlarz narzędzi, które pomogą  klientowi w pracy nad realizacją założonych celów. Coach jest odpowiedzialny za budowanie relacji z klientem.[1]

Co może dać coaching:

 • wiedzę na temat tego, co w życiu klienta jest ważne,
 • świadomość potencjału klienta,
 • spojrzenie na sytuację z różnych perspektyw,
 •  umiejętność podejmowania decyzji,
 • osiągnięcie celów,
 • życie w zgodzie ze sobą, ze swoim systemem wartości,
 • pobudzić kreatywność oraz drzemiące w kliencie pokłady potencjału,
 • umiejętność budowania prawdziwych i głębokich relacji interpersonalnych,
 • umiejętność radzenia sobie z krytyką i porażką – przekuwanie tego w cenne doświadczenie,
 •  zmianę ograniczających klienta przekonań,
 • kontrolowanie myśli i emocji,
 • pozbycie się złych i drażniących nawyków,
 • świadomość celów oraz potrzeb i co jest warunkiem ich osiągnięcia,
 •  wzmocnienie umiejętności koncentracji i w rezultacie konkretne działania,
 • wzrost motywacji i chęci podejmowania nowych wyzwań,
 • pro aktywność i pewność decyzji,
 • zwiększenie zaradności  i elastyczności,
 • rozwój kompetencji zawodowych i kariery,
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
 • pokonanie stresu, powrót do stanu równowagi,
 • poczucie spełnienia.[2]

Czym coaching nie jest:

Coaching to nie terapia, nie należy więc po nim oczekiwać efektów ”zdrowotnych”. Coaching nie pomoże w depresji lub nerwicy.

Coaching to nie mentoring. W coachingu to klient sam musi wypracować swoje rozwiązania, odkryć w sobie zasoby lub zbudować nowe. Coach wcale nie musi się znać na tym, co robi klient, żeby wspierać go w rozwoju. Dzięki temu nie ma ryzyka, że coach będzie opierać się na własnych przekonaniach czy doświadczeniach.

Coaching to nie szkolenie.

Coach to osoba, która powie Ci to, czego nie chcesz usłyszeć, pokaże Ci to, czego nie chcesz zobaczyć, abyś stał się tym, kim zawsze chciałeś być.

[1] Coaching –  A.Cywińska…

[2] Opracowanie za ICF

[contact-form-7 id=”1098″ title=”Formularz kontaktowy”]

Top