Home / Logistyka, magazynowanie, dystrybucja.

Logistyka, magazynowanie, dystrybucja.

O szkoleniu:

Logistyka jest  ciągle obecna w naszym otoczeniu, to najszybciej rozwijającą się sferą działalności . Dzięki szkoleniu dowiesz się jak zminimalizować koszty obsługi, magazynowania i zapasu, jak zoptymalizować transport w swoim biznesie. Poznasz nowoczesne rozwiązania stosowane obecnie w branży logistycznej w dystrybucji oraz transporcie.

Na nasze usługi można otrzymać nawet do 80% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej!
Dowiedz się więcej

Korzyści dla uczestników:

 • umiejętności efektywnego zarządzania,
 • skuteczna obsługa klienta w procesach logistycznych,
 • efektywna gospodarka magazynowa dla MŚP,
 • bezpieczeństwo w logistyce – rozładunek/transport/magazynowanie,
 • skuteczna komunikacja w zespole logistycznym,

Grupa docelowa:

Szkolenie dedykowane jest dla właścicieli firm, menadżerów oraz pracowników, którzy chcą usprawnić działanie procesów logistycznych w magazynie a tym samym zoptymalizować koszt funkcjonowania.

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest nabycie umiejętności z zakresu sprawnego działania magazynu, dystrybucji oraz transportu oraz poznanie nowoczesnych  narzędzi i rozwiązań usprawniających zarządzanie swoim obszarem.

Metody szkoleniowe:

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study,
 • ćwiczenia praktyczne,

Program:

8 godzin / 1dzień szkolenia

Moduł: tematyka zajęć
Podstawowe obszary wiedzy. · zaopatrzenie i gospodarka materiałowa

· logistyka produkcji

– dystrybucja

– łańcuchy dostaw

– magazynowanie

– transport i spedycja

– zarządzanie zapasami

Nowoczesne technologie · systemy automatycznej identyfikacji

 

– współczesne technologie w transporcie

 

– systemy łączności bezprzewodowej w logistyce

 

– elektroniczna wymiana danych

 

– zaawansowane technologie w praktyce magazynowej

 

– rola opakowań w technologiach logistycznych

 

 

Nowoczesna logistyka. ·zaopatrzenie i zarządzanie zapasami,

 

– prognozowanie zapotrzebowania, zarządzanie dystrybucją i konfigurowanie sieci sprzedaży

 

– zasady zarządzania transportem

 

– marketing w logistyce

 

– Podsumowanie

 

Prowadzący:

Specjalista, praktyk  w prezentowanej dziedzinie, posiadający merytoryczne i praktyczne przygotowanie. Menedżer i pasjonat dziedziny, certyfikowany trener z doświadczeniem trenerskim, audytor.

Kompetencje i umiejętności:

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Ma Wiedzę o :

 • zaopatrzeniu i gospodarce materiałowej,
 • logistyce produkcji,
 • dystrybucji i łańcuchu dostaw,
 • magazynowaniu,
 • transporcie i spedycji,
 • zarządzaniu zapasami,

Obszar Umiejętności:

 • ma podstawowe umiejętności i kompetencje zarówno zawodowe jak i osobiste wymagane w wykonywaniu zawodu logistyka,
 • pozna charakterystykę obowiązków dla kilku podstawowych stanowisk pracy w różnych typach przedsiębiorstw  (transportowym, produkcyjnym i handlowym),
 • pozna wymagania stawiane osobom w tym zawodzie.
 •  

Ewaluacja:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności

 [contact-form-7 id=”1098″ title=”Formularz kontaktowy”]

 

Top