Home / Wprowadzenie do HACCP

Wprowadzenie do HACCP

O szkoleniu:

Zapewnienie bezpieczeństwa żywności na przestrzeni całej działalności związanej z żywnością, w jednostce handlowej, produkcyjnej czy gastronomicznej jest podstawowym celem i zadaniem dla firmy.

Na nasze usługi można otrzymać nawet do 80% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej!
Dowiedz się więcej

Korzyści dla uczestników:

 • nabycie umiejętności zarządzania systemem HACCP,
 • analiza zagrożeń,
 • nadzór nad dokumentacją,
 • prowadzenie szkoleń,
 • umiejętność wprowadzenia działań korekcyjnych i korygujących.

Grupa docelowa:

Szkolenie dedykowane jest dla  właścicieli menadżerów oraz pracowników firm gastronomicznych, handlowych oraz produkcyjnych, chcących zapewnić bezpieczeństwo żywności w praktyce.

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i dobrych praktyk z zakresu systemu HACCP.

Metody szkoleniowe:

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje.

Szkolenie w przeważającej części jest prowadzone w sposób warsztatowy, interaktywny jako wykład z ćwiczeniami.

Program:

16 godzin / 2 dni szkolenia

Moduł: tematyka zajęć
Podstawowe pojęcia i definicje – Akty prawne,
– Odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności,
– Wymagania prawa żywnościowego UE,
– Krajowe prawo żywnościowe,
– Dobra praktyka produkcyjna (GMP),
– Dobra praktyka higieniczna (GHP),
– Analizy zagrożeń i krytycznych punktów (HACCP).
Dobra praktyka higieniczna ( GHP) – Higiena personelu,
– Walka ze szkodnikami,
– Wyposażenie,
– Warunki lokalowe,
– Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem,
– Odpady, ścieki,
– Woda.
Dobra praktyka produkcyjna ( GMP) – Przyjęcie dostaw,
– Magazynowanie,
– Produkcja,
– Ekspozycja.
Analizy zagrożeń i krytycznych punktów
( HACCP)
– Analiza zagrożeń,
– Określenie punktów kontroli,
– Ustalenie limitów krytycznych,
– Ustalenie systemu nadzorowania punktów krytycznych,
– Ustalenie działań naprawczych,
– Weryfikacja,
– Dokumentacja,
– Szkolenia.

Prowadzący:

Specjalista, praktyk w prezentowanej dziedzinie, posiadający merytoryczne i praktyczne przygotowanie. Przewodniczący bezpieczeństwa żywności w dużej sieci handlowej, certyfikowany trener z doświadczeniem trenerskim, audytor.

Kompetencje i umiejętności:

Uczestnik po zakończeniu kursu:
Obszar Wiedza:

 • zna podstawowe pojęcia i definicje prawne związane z bezpieczeństwem żywności,
 • zna dobrą praktykę higieniczną,
 • ma wiedzę na temat dobrej praktyki produkcyjnej,
 • potrafi analizować zagrożenia związane z HACCP,
 • potrafi opracować i prowadzić niezbędną dokumentację,
 • potrafi nadzorować system HACCP zgodnie z zasadami,
 • potrafi przeszkolić podległy personel.

Ewaluacja:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy.

[contact-form-7 id=”1098″ title=”Formularz kontaktowy”]

 

Top