Home / Roman Laszczyk

Roman Laszczyk

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu na kierunku Administracja Publiczna, studiów podyplomowych Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz studiów podyplomowych  Akademii WSB  w Dąbrowie Górniczej na kierunku Ochrona Danych Osobowych w administracji i biznesie – Inspektor Ochrony Danych.

Doświadczenie zawodowe zbierał, rozwijając kompetencje menedżerskie i szkoleniowe w międzynarodowych oraz krajowych korporacjach na stanowiskach związanych ze sprzedażą i zarządzaniem operacyjnym. Uczestniczył jako trener i tutor w wielu projektach szkoleniowych, związanych ze zarządzaniem sprzedażą, visual merchandisingiem oraz zarządzaniem operacyjnym.

Przez wiele lat kierował dużymi zespołami pracowniczymi na stanowiskach dyrektorskich i menadżerskich różnego szczebla. Odpowiadał za funkcjonowanie firm w obszarach realizacji planów sprzedażowych, parametrów operacyjnych, zarządzania systemami jakości, personelem i optymalizacji kosztowej, zarówno na poziomie lokalnym jak i regionalnym.

Ekspert, tutor, audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji QMS/ISMS i trener w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania operacyjnego. Doradza jak dostosować firmy do obowiązujących przepisów w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz efektywnie zarządzać realizacją zadań operacyjnych w codziennych działaniach firmy. Przeprowadza treningi w obszarach wdrożeń polityki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych oraz BHP, audytów oraz pracy z parametrami operacyjnymi.

Ceni sobie czas spędzony w gronie rodzinnym, szczególnie w domowym ogrodzie. Jest zapalonym, czynnym tenisistą i kibicem piłkarskim. Dużą przyjemność odnajduje w analizie casusów prawnych 🙂

Top