Home / Blog / Zarządzanie konfliktami w organizacjach.

Zarządzanie konfliktami w organizacjach.

Konflikt może mieć charakter pozytywny lub negatywny, ale jeżeli jest źle zarządzany, może prowadzić do naprawdę dużych kłopotów.

Negatywne konflikty paraliżują organizację. Uświadomienie sobie występowania problemu jest sprawą niezbędną do podjęcia działań naprawczych. Zarządzanie konfliktem jest wysoko cenionym działaniem w pracy menedżerów. Koncentracja i kontrolowanie tego procesu pozwolą osiągnąć pożądane efekty i przyczynią się do powstania dobrze funkcjonującej organizacji.

Zarządzanie przez konflikty jest nie tylko jego rozwiązywaniem. Wymaga opracowania takich metod działania, które pozwolą wyciągnąć korzyści z obecności konfliktu, a także będą minimalizować jego niekorzystne konsekwencje. Polega także na możliwie wczesnym wykrywaniu potencjalnych źródeł sporów i nieporozumień, aby podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze.

Do nowoczesnych stylów zarządzania konfliktem zaliczamy:

 • stymulowanie konfliktów – to świadome doprowadzenie przez menedżera do sytuacji konfliktowej między pracownikami, w celu wzbudzenie w nich konkurencji, wytworzenia wśród nich większego zaangażowania w rozwiązanie problemów. Metoda używana, gdy pracownicy są zbyt mało aktywni i bierni. Najczęściej spotykane sposoby stymulowania konfliktu to np. : wprowadzenie ludzi z zewnątrz, wyznających odmienne poglądy i normy; prowokacje słowne np. nieprzekazywanie informacji zwrotnych, uogólnianie; zmiana struktury organizacyjnej.
 • kierowanie przez ograniczanie – styl, którego celem jest ograniczyć konflikt przez uspokojenie pracowników w sytuacji konfliktowej. Technika pomocna, gdy jest odczuwalne silne napięcie między stronami, które uniemożliwia działanie konstruktywne. Sposoby ograniczenia konfliktu: zmęczenie konfliktem i odbieganie od przedmiotu sporu; wywieranie presji na zakończenie i rozwiązanie konfliktu; unikanie rozwiązania z nadzieją, że spór zatrzyma się samoistnie, tylko do poziomu pożądanego optimum; odwołanie się do autorytetu; wyeliminowanie osoby ulokowanej w ogniwie łańcucha konfliktu.
 • kierowanie przez rozwiązywanie konfliktu (negocjacje) – styl rozwiązywania sytuacji konfliktowych nastawiony na współpracę. Uwzględnia interesy obu stron sporu. Jest to najbardziej efektywny styl, może doprowadzić do trwałego rozwiązania konfliktu. Istotą kierowania konfliktem w tym stylu jest założenie, że zarówno jedna jak i druga strona będzie musiała zrezygnować z części swoich żądań. Efektem tego typu łagodzenia jest zwykle kompromis. Techniki pomocne w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych to np. : technika przeciwnych reakcji, postaw się w jego sytuacji, ja jestem tobą – ty mną, prowokowane wątpliwości, spotkanie w milczeniu.

Czy niezgoda zawsze rujnuje?

Konflikt, który jest dobrze pokierowany może przynieść organizacji pozytywne skutki takie jak:

 • wymuszenie na pracownikach rozwiązywania istniejących w organizacji problemów,
 • podczas konfliktu mogą się ukazać nowe poglądy, zachowania, postawy wobec organizacji,
 • konflikt stwarza okazję do poprawy wyników pracy,
 • konflikt uświadamia konieczność wprowadzenia zmian,
 • konflikt rozwija kreatywność,
 • konflikt podnosi poziom energii zespołu.

Zatem konflikt w organizacji może być czasem nawet pożądany. Pod warunkiem, że jesteśmy w stanie konstruktywnie sobie z nim poradzić. W przeciwnym razie możemy zacząć odczuwać wśród pracowników negatywne skutki konfliktów takie jak:

 • stres,
 • poczucie zagrożenia,
 • wycofanie,
 • spadek motywacji wśród pracowników,
 • obniżenie skuteczności działania organizacji, obniżenie jakości,
 • spadek przychodów.

Kierowanie konfliktem wymaga ogromnej wiedzy i umiejętności menedżerów. W system zarządzania konfliktem powinny być zawarte działania kontrolne i wdrożeniowe. Zamiast podświadomie unikać sporów, warto dowiedzieć się jak konflikty twórczo wykorzystywać. W tym celu zapraszamy na szkolenie z zarządzania konfliktami.

KT

[contact-form-7 id=”1098″ title=”Formularz kontaktowy”]

Dodaj komentarz

Top