Home / Zarządzanie zmianą.

Zarządzanie zmianą.

Jak to mawiał Heraklit z Efezu “ Jedyną stałą rzeczą jest zmiana”. Zapraszamy na szkolenie menadżerów firm, zespolów którzy w skuteczny i profesjonalny sposób chcą wdrożyć zmiany w organizacji. Szybko zmieniające sie środowisko biznesowe wymaga od każdego już uniwersalnej kompetecji jaką jest zarządzanie zmianą.

Korzyści dla uczestników:

  • większe zrozumienie dla mechanizmów zachodzących podczas zmiany w organizacji,
  • umiejętność radzenia sobie z emocjami które towarzyszą zmianie,
  • poznanie narzędzi niezbędnych do przygotowania zmiany, komunikowania się podczas zmiany oraz zarządzania zmiany,
  • umiejętność wywierania wpływu,
  • zwiększanie skuteczności przeprowadzonej zmiany.

Korzyści dla pracodawców:

  • przeprowadzenie zmiany w sposób świadomy i profesjonalny,
  • wykorzystanie zmiany jako możliwości, a nie zagrożenia,
  • skuteczne wprowadzanie zmian przez osoby wyznaczone do tego zadania,
  • poprawa relacji w firmie w trakcie zmiany.

Grupa docelowa

Kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla zarządzania.

 

Top