Home / Umiejętności interpersonalne.

Umiejętności interpersonalne.

Takie umiejętności jak efektywne zarządzanie swoim czasem oraz planowane są niezbęde w każdej pracy. Niezależnie od tego czy jest to praca menedżera czy informatyka. Proponujemy szkolenie nastawione na rozój kompetencji osobistych, organizacyjnych, menadżerskich. Dzięki szkoleniu poprawisz swoją wydajność
i unikniesz przeciążenia pracą, bo przecież dobra organizacja pracy wlasnej to podstawa.

Korzyści dla uczestników:

  • większa wydajność,
  • umiejętność wyznaczania celów, priorytetów,
  • zmniejszenie ryzyka wypalenia zawodowego,
  • umiejętność dobrej samoorganizacji,
  • wykonywanie zadań terminowo.

Korzyści dla pracodawców:

  • większa wydajność pracowników,
  • zmniejszenie ryzyka wypalenia zawodowego,
  • umiejętność dobrego zarządzania zasobami w odniesieniu do wyznaczonych celów,
  • poprawa relacji firmy z partnerami biznesowi.

Grupa docelowa

Szkolenie jest dla menedżerów i pracowników chcących poprawić swoją wydajność i postawę proaktywną.

 

Top