Home / Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI TOPSUPPORT Roman Laszczyk

Mając na uwadze poufność danych i ochronę prywatności naszych Klientów oraz działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w TOPSUPPORT Roman Laszczyk, ustanowiono politykę, określającą zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

INFORMACJE WSTĘPNE
Dane osobowe przekazywane w trakcie korzystania z Serwisu www.topsupport.pl gromadzimy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

Administratorem podanych przez Państwo danych osobowych, jest TOPSUPPORT Roman Laszczyk. z siedzibą w Zbrosławicach (42-674) przy ulicy  Porannej 1.

Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną poprzez adres e-mailowy kontakt@topsupport.pl .

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie następujących przepisów prawa:

 • 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zawarcie lub realizacja umowy/zlecenia, komunikacja związana z obsługą umowy/zlecenia, obsługa reklamacji itp.);
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawno-podatkowych ciążących na Administratorze,
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO – dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych (tj. marketingu produktów i usług Administratora), statystycznych i do analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnej osoby oraz w innych prawnie uzasadnionych celach, związanych z prowadzeniem przez firmę działalności gospodarczej w tym dochodzenia roszczeń i windykacji należności,
 • 6 ust. 1 lit. a) RODO – jeśli Państwo wyrażą stosowną zgodę – także do celów przesyłania informacji handlowej, w celach marketingowych, w formie określonej w klauzuli zgody (elektronicznej, telefonicznej)

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?
Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • zawarcia i realizacji umów na świadczenie usług,
 • zawarcia i realizacji zleceń na świadczenie usług,
 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na firmie,
 • komunikacji związanej z obsługą umów/zleceń, oferowanych przez firmę (kontakt telefoniczny, mailowy, formularz kontaktowy naszego Serwisu itp.),
 • obsłudze reklamacji lub ewentualnych innych roszczeń,
 • w celach analitycznych lub statystycznych,
 • kierowania do Państwa treści marketingowych (dostarczanie komunikacji marketingowej w oparciu o pliki cookies, dane analityczne oraz marketing bezpośredni).

Dane przetwarzane będą w środowisku informatycznym. Oznacza to, że mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych (np. kopie bezpieczeństwa, wykrywanie nieprawidłowości w działaniu systemów informatycznym, testy oprogramowania)

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?
Państwa dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji przedstawionych powyżej celów. Kształtują się one następująco:

 • w zakresie realizacji postanowień umów lub innych ustaleń z nich wynikających, przechowujemy dane osobowe przez czas ich obowiązywania, a po ich wygaśnięciu nie dłużej niż do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń z nich wynikających a przewidzianych przepisami prawa;
 • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, nie dłużej niż przez okresy przewidziane odpowiednimi przepisami prawa;
 • w celach statystycznych, analitycznych, archiwizacyjnych, bezpieczeństwa i innych niż poprzednio wymienionych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora nie dłużej niż wynika to z celu takiego działania;
 • na potrzeby przesyłania informacji handlowej czy w celach marketingowych o ile wyraził/a Pan/Pani na to zgodę, będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia w/w zgody lub odpadnięcia celu ich przetwarzania.

Po upływie w/w okresów Państwa dane zostaną  nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

KOMU UDOSTĘPNIAMY POZYSKANE DANE OSOBOWE?
Jako podmiot gospodarczy, prowadzący działalność usługową dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej firmy np. w zakresie infrastruktury informatycznej lub bieżących spraw, dotyczących naszej działalności jako firmy Państwa dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • naszym kontrahentom, którzy współpracują z nami w realizacji celów wskazanych w polityce prywatności,
 • innym podmiotom gospodarczym, współpracującym z Administratorem przy realizacji usług (np. agencje reklamowe i marketingowe),
 • dostawcom usług zaopatrującym firmę w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie przez firmę usług oraz zarządzanie nią (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, kurierskich czy pocztowych),
 • dostawcom usług prawnych i doradczych, w tym wspierających firmę w dochodzeniu ewentualnych roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne),
 • urzędom oraz innych podmiotom określonym przepisami prawa.

Informujemy, iż podmioty, które na nasze zlecenie dokonują przetwarzania danych osobowych działają na mocy i w oparciu o umowy  powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO).

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY?
W trakcie korzystania z naszego Serwisu prosimy o podanie jedynie niezbędnych danych w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego, treści wiadomości oraz opcjonalnie tematu wiadomości.

W przypadku komunikacji związanej z obsługą usług, oferowanych przez firmę prosimy także o podanie numeru telefonu kontaktowego.

W przypadku danych potrzebnych do prowadzenia komunikacji marketingowej i reklamowej wykorzystujemy dane zawarte w plikach cookies oraz z systemów analitycznych.

JAKIE DANE SĄ ZBIERANE AUTOMATYCZNIE?
Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o adresie IP.

W/w dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach statystycznych oraz administracyjnych.

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi systemami odbywa się z użyciem protokołu SSL (secure socket layer). Serwery są własnością serwisu home.pl i są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES
Nasz Serwis może wykorzystywać pliki Cookies („ciasteczka”), służące do identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej witryny. Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych i służą tylko poprawności działania aplikacji.

Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące. Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • w celu zapamiętania składu koszyka użytkownika w sklepie internetowym,
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików Cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Pliki Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

W celu zablokowania przesyłania plików tego typu należy odpowiednio ustawić przeglądarkę internetową mając świadomość, iż niektóre funkcje witryn mogą nie działać.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

W celu zarządzania ustawieniami Cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PRAWA, ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH?
Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby (w tym prawo do uzyskania kopii danych osobowych), ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile nie będą istniały ważne prawnie, uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

Osoba, która wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub zgody na cele marketingowe ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz w sposób tak samo łatwy jak jej wyrażenie.

Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z Państwa uprawnień prosimy o kontakt się z Administratorem Danych Osobowych poprzez adres e-mailowy  kontakt@topsupport.pl lub listownie na adres siedziby firmy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego możliwe będzie wyłącznie na Państwa wyraźny wniosek; dotyczy to również zgody marketingowej.

Informujemy, iż nie przetwarzamy Państwa danych osobowych w oparciu o zautomatyzowany sposób podejmowania decyzji, w tym nie dokonujemy ich profilowania.

Oferta firmy jest na bieżąco modyfikowana; zmianom podlegają również technologie, wymogi prawne oraz wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. TOPSUPPORT Roman Laszczyk zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności o czym zostaniecie Państwo poinformowani. Korzystając z naszych serwisów, po otrzymaniu informacji o wprowadzonych zmianach, wyrażacie Państwo zgodę na dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych na nowych zasadach.

Top