Home / Komunikacja

Komunikacja

Podczas szkolenia z komunikacji interpersonalnej empirycznie poznajemy wpływ sposobu przekazania informacji na odbiór społeczny. Przytaczanie przeżytych sytuacji, odgrywanie scenek, gry wszystkie te narzędzia naświetlają mechanizmy które władają komunikacją między ludźmi. Pomagamy grupie na wypracowanie takich zachowań i metod komunikacji, które ułatwią współpracę w środowisku firmowym. Pozwalamy odkryć własne style komunikacyjne jak i rozwijamy kompetencje komunikacyjne z różnymi typami ludzi. Szkolimy z zakresu komunikacji asertywnej, rozwiązywania konfliktów. Polecamy to szkolenie wszystkim którzy chcą wzmocnić swoją pozycję zawodową wykorzystując adekwatne narzędzia wpływu, motywacji innych, oraz pragną nauczyć się reagować na zachowania agresywne ze srtony otoczenia.

Korzyści dla uczestników:

 • płynne komunikowanie się z otoczeniem,
 • umiejętność reagowania na zachowania agresywne,
 • umiejętność motywowania innych pracowników,
 • świadomość całej gamy stylów komunikacyjnych,
 • umiejętność dostosowania się do danego stylu komunikacyjnego,
 • umiejętność właściwego budowania autorytetu wśród pracowników,
 • komunikowanie problemów wprost,
 • większa pewność siebie, poprzez umiejętne reagowanie do dane sytuacji,

Korzyści dla pracodawców:

 • zachowanie granic każdej ze stron w środowisku firmowym,
 • wzrost poziomu zarządzania pracownikami,
 • klarowność wysyłanych komunikatów, delegowanych zadań,
 • umiejętność egzekwowania poleconych zadań,
 • wzrost motywacji kadry średniego szczebla do realizacji celów biznesowych,
 • umiejętność jasnego sprecyzowania obowiązków i zakresu odpowiedzialności pracowników firmy.

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej średniego szczebla. Dla menedżerów, kierowników którzy po objęciu nowego stanowiska zmagają się z budowaniem swojego autorytetu wśród współpracowników.  Dla liderów zespołów obarczonych dużą odpowiedzialnością, gdzie pracuje się pod presją czasu i w warunkach ciągłego stresu.

 

Top