Home / Blog / Kompetencje miękkie i twarde – gdzieś to już słyszałem

Kompetencje miękkie i twarde – gdzieś to już słyszałem

Pojęcie kompetencji miękkich i twardych w ostatnim czasie obiło się o uszy prawie każdemu. Czym są?  Które z nich są ważniejsze? Często są one kojarzone jedynie
z rekrutacją nowych pracowników i na długi czas o nich zapominamy.

Co warto wiedzieć?

Można znaleźć różne źródła definiujące czym są kompetencje, jednak w każdym z nich powtarzają się trzy podstawowe składniki. Należą do nich:

 • wiedza czyli teoria, którą nabywamy np. podczas studiów (wiem co),
 • umiejętności czyli zastosowanie wiedzy w praktyce (wiem jak),
 • postawa czyli “podejście” do pracy np. wola i chęć (chcę, jestem gotów wykorzystać wiedzę i umiejętności).

Te trzy czynniki pozwalają na realizację zadań zawodowych na odpowiednim poziomie.  Samo słowo “kompetencja” często jest błędnie używane jako synonim słów: umiejętności bądź potencjał.

Dobrym przykładem dla zobrazowania wyżej wymienionych składników jest posiadanie prawa jazdy. Żeby być kompetentnym kierowcą potrzebna jest wiedza- znajomość kodeksu ruchu drogowego, zastosowanie tej wiedzy w praktyce i zdobywanie doświadczenia na drodze czyli umiejętności oraz postawa- w tym przypadku przestrzeganie prawa na drodze. Z tego przykładu można jasno wywnioskować, że nie można nazywać się kompetentnym kierowcą mając wiedzę i praktykę, ale łamiąc prawo 😉

Kompetencje twarde

Często nadaje im się miano kompetencji “bazowych”, których brak wyklucza nas z podjęcia pracy na danym stanowisku już w procesie rekrutacyjnym. Np. jeśli nie posiadamy prawa jazdy, nie zostaniemy przyjęci do pracy na stanowisko kierowcy. Ten typ kompetencji możemy zmierzyć tzn. poprzeć dyplomami, świadectwami bądź certyfikatami. Zaliczamy do nich umiejętności i wiedzę, którą posiadamy, i dzięki niej możemy wykonywać określony zawód.

Przykłady kompetencji twardych:

 • posiadanie prawa jazdy,
 • znajomość języków obcych,
 • wiedza specjalistyczna z programowania,
 • znajomość pakietu Microsoft Office.

Kompetencje twarde można rozwijać poprzez ich naukę, udział w kursach oraz pracę na danym stanowisku.

Kompetencje miękkie

Nie można ich jednoznacznie zmierzyć czy też poprzeć certyfikatami. Skupiają się na postawach, sposobie bycia i zachowaniach człowieka. Dotyczą nie tylko sfery zawodowej, ale również prywatnej. Ocenia się je na podstawie obserwacji wzorców zachowań w danej sytuacji.

Przykłady kompetencji miękkich:

 • organizacja pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • panowanie nad stresem,
 • komunikatywność.

Słowo “miękkie” może sugerować, że są one mniej ważne od twardych jednak ich brak może oznaczać potencjalną porażkę.Ten typ kompetencji jest szczególnie ważny oraz pożądany w branży handlowej, marketingowej i menadżerskiej. Natomiast nie oznacza to, że nie jest równie ważny w innych zawodach.

Przykład:
Pan Janusz pracuje w firmie branży IT na stanowisku programisty. Posiada wiedzę specjalistyczną i kilkanaście lat doświadczenia w branży. Zaproponowano mu, aby został kierownikiem projektu, więc od tej pory musi współpracować z innymi pracownikami. Jednak mimo dużego doświadczenia i sporego zasobu wiedzy Janusz nie potrafił wywiązać się z powierzonego zadania.

Dlaczego?
Niestety nie potrafił przekazać wiedzy swoim kolegom, a zatem zabrakło mu umiejętności miękkich. Z powyższego przykładu wynika, że nieważne w jakiej branży i na jakim stanowisku się znajdujemy. Pamiętajmy, że należy poszerzać zakres wiedzy i umiejętności nie tylko w kompetencjach twardych. Równie ważne jest, aby rozwijać kompetencje miękkie.

Jaka jest recepta na osiągnięcie sukcesu zawodowego?

Pracodawcy w ogłoszeniach na dane stanowisko oprócz doświadczenia i wiedzy technicznej oczekują od potencjalnego kandydata również umiejętności interpersonalnych
np. umiejętności pracy w zespole. Dzięki tym dwóm obszarom stajemy się atrakcyjniejsi na rynku pracy dla pracodawców, otwieramy przed sobą szersze perspektywy, staniemy się pewniejsi siebie.

Pomocne w rozwoju tego typu umiejętności będą szkolenia oraz mentoring lub coaching,
bo nic tak nie umacnia kompetencji jak praktyka. Dbanie o kompetencje miękkie to również praca nad własnym charakterem, praca nad własnym JA. Zachęcam do współpracy z naszą firmą.

Specjalnie dla Ciebie przygotujemy program wsparcia i rozwoju, odpowiadający Twoim potrzebom i oczekiwaniom.

KT

[contact-form-7 id=”1098″ title=”Formularz kontaktowy”]

Top