Home / Blog / Badanie potrzeb szkoleniowych

Badanie potrzeb szkoleniowych

Badanie potrzeb szkoleniowych ma ogromne znaczenie w procesie przygotowywania szkoleń, stanowi ono podstawę do opracowania zakresu oraz doboru narzędzi realizacji szkolenia. Zła identyfikacja potrzeb szkoleniowych może skutkować tym, że uczestnicy nie osiągną zamierzonych efektów a zleceniodawca nie zrealizuje swoich celów. To z kolei, może mieć wpływ na negatywną ocenę realizacji usługi szkoleniowej. Prawidłowe współdziałanie zleceniodawcy oraz firmy szkoleniowej na tym etapie jest konieczne do osiągnięcia maksymalnych efektów szkolenia oraz satysfakcji ze współpracy.

W naszej codziennej pracy stosujemy między innymi takie metody badania potrzeb szkoleniowych jak:

  • Ankieta/kwestionariusz – najpowszechniej stosowana technika do identyfikacji potrzeb szkoleniowych. Zaletą tej metody jest możliwość zebrania dużej ilości danych w krótkim czasie. Znaczną zaletą tej metody jest również możliwość poruszania kwestii drażniących i niewygodnych, gdyż ankieta jest anonimowa i stwarza respondentom poczucie poufności.
  • Wywiad bezpośredni – stosowany zwłaszcza wtedy, gdy ważne jest, by poznać motywy pracowników. Osoba przeprowadzająca wywiad może zachęcać swojego rozmówcę do pogłębienia odpowiedzi i obserwować jego szczerość wypowiedzi. Liczba przeprowadzonych wywiadów jest tak dobrana, by mogła zapewnić reprezentatywność zebranych opinii.
  • Wywiad zogniskowany – polega na dyskusji między ludźmi na tematy, które sugeruje im moderator. Umożliwia poznanie oczekiwań uczestników dotyczących szkoleń, określenia relacji, jakie panują w grupie, a także motywowanie uczestników do udziału w kolejnych szkoleniach.
  • Obserwacja pracy – przyjmuje różne postacie. Dzięki tej metodzie identyfikacji potrzeb można zweryfikować zachowania i luki kompetencyjne przyszłych uczestników szkoleń. Przygotowanie obserwacji wymaga określenia celu i przedmiotu obserwacji oraz sporządzenia karty obserwacyjnej. Narzędzie jakim jest wspomniana karta ma istotny wpływ na skuteczność prowadzonej obserwacji.
  • Analiza dokumentów – to analiza opisów procedur, dokumentów opracowanych przez pracowników, raportów z badań klientów zewnętrznych.

Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych jest istotne w określeniu, w jakim zakresie i jakie grupy pracowników wymagają szkolenia. Nasza oferta obejmuje kompleksową analizę owych potrzeb.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

KT

[contact-form-7 id=”1098″ title=”Formularz kontaktowy”]

Top