Home / Zarządzanie stresem

Zarządzanie stresem

Oferujemy szkolenie przygotowujące do reagowania w sytuacjach kryzysowych obarczonych dużym stresem. Podczas szkolenia weryfikujemy indywidualną reakcję uczestnika na sytuacje trudne oraz prezentujemy szereg praktycznych metod radzenia sobie ze stresem. Określamy w jakim stopniu relacje zawodowe i prywatne wpływają na nasze zachowanie i poziom stresu. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich którzy pracują w środowisku stresogennym,  i w praktyczny sposób chcą zarządzać swoim stresem.

Korzyści dla uczestników:

  • praktyczna umiejętność radzenia sobie ze stresem,
  • większa samokontrola, panowanie nad emocjami,
  • świadomość swoich emocji oraz ich wpływu na nasze życie oraz zdrowie,
  • umiejętność wykorzystania własnego potencjału mimo sytuacji stresowej, większa efektywność pracowników.

Korzyści dla pracodawców:

  • wzrost efektywności pracowników,
  • większa motywacja i zaangażowanie w działaniu,
  • mniejsza rotacja pracowników firmy,
  • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Grupa docelowa

Szkolenie jest dedykowane wszystkim którzy pracują w środowisku stresogennym. Szczególnie polecane zespołom projektowym, pracownikom logistyki, sprzedaży gdzie ciąży nad nimi presja czasu, budżetu i zarządzania współpracownikami.

 

Top