Home / Techniki coachingowe w pracy managera.

Techniki coachingowe w pracy managera.

Szkolenie dla menedżerów którzy chcą w swojej pracy wykorzystać techniki coachingowe do zarządzania ludźmi. Uczestnicy przedwszystkim nabiorą praktycznych umiejętności służących do pracy na stanowisku menedżera. Dodatkowo przekazana wiedza, skuteczna metodyka zwiększy wachlarz menedżerskich umiejętności zarządzania ludźmi.

Korzyści dla uczestników:

  • lepsza komunikacja interpersonalna,
  • świadomość swojego potencjału oraz zasobów,
  • nabycie narzędzi komunikacyjnych oraz wzbogacenie warsztatu menadżera,
  • lepsza umiejętność zrozumienia pracownika,
  • poprawa relacji z podwładnymi.

Korzyści dla pracodawców:

  • wyszkolona kadra posługująca się skutecznymi metodami coachingowymi,
  • monitorowanie postępów pracowników,
  • wzrost umiejętności z zakresy zarządzania zasobami ludzkimi,
  • poprawa relacji między przełożonymi a podwałdnymi.

Grupa docelowa

Kadra kierownicza średniego i i wyższego szczebla zarządzania.

 

Top